Václav Dražný tel. 603 268 615........ Kateřina Matějašková tel. 732 601 991........ Adr. Loupnická 152, 435 42 Litvínov - Janov

 

Už jsou tady!(Newborns)

Po deseti dnech...a dále(After ten days...and older)

ten days oldten days oldthree weeksthree weeksthree weeksthree weeksfour weeksfour weeksfour weeks

Šest týdnů(Six weeks)

dog delux - dominant duke - dark dream - duches diana - darling dorothy - dancing dew - dinky dot - dolce dominika