Václav Dražný tel. 603 268 615........ Kateřina Matějašková tel. 732 601 991........ Adr. Loupnická 152, 435 42 Litvínov - Janov

Je to téměř pět let, co jsme si pořídili své první výmaráky,
Cher (Cher z Habrových hájů) a Froda (Ben od Pátého jezera).
Po čase jsme zjistili, že si vlastně pořídili oni nás.
Jako společníky, ale hlavně jako prostředek k práci - k tomu,
co nejvíce milují a v čem jsou téměř neúnavní.
A tak nás za těch pět let odvedli na řadě zkoušek
a nyní své kvality prokazují v praxi a předávají je i svým potomkům.